Ota yhteyttä

TIETOSUOJASELOSTE yhteydenottolomakkeelle sivulla hedmanpartners.fi

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy
Y-tunnus: 0999000-4
Pitkänsillanranta 3 A
00530 Helsinki
Puh.: (09) 177 060
info@hedman-attorneys.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yhteydenottolomakkeen kautta mahdollisen toimeksi-annon kartoittamista varten, yhteydenottoa varten sekä toimeksiannosta sopimiseksi. Henkilötietojen käsittely on tarpeen toimeksiantosopimuksen edeltävien toimenpiteiden toteut-tamiseksi ja edellytys toimeksiannon kartoittamiselle ja siihen liittyvälle yhteydenotolle. Rekisterinpitäjä ei voi kartoittaa toimeksiantoa tai sopia toimeksiannosta puutteellisilla tiedoilla.

Rekisterinpitäjä käsittelee verkkosivuilla vierailevien käyttäjien selaustietoja analysointitarkoituksiin, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Eväisteistä ja niitä varten hankitusta suostumuksesta on kerrottu tarkemmin evästeselosteessa.

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja:
- yhteydenottajan nimi;
- yhteydenottajan yhteystiedot;
- yhteydenottajan muut yhteydenottolomakkeeseen kirjoittamat tiedot;
- sähköisen viestinnän välitystiedot, kuten IP-osoite.

4. Henkilötietojen alkuperä

Rekisteröidyn henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Lomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään niin kauan, kunnes toimeksiannon aloittamisesta tai yhteydenoton tarpeellisuudesta on päätetty taikka rekisteröity pyytää tieto-jen poistamista. Henkilötietoja säilytetään enintään puolen vuoden ajan.

6. Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajat

Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja siirretään ainoastaan Euroopan unionin alueella. Hen-kilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä saada tiedoista jäljennös tai vahvistus, ettei pyynnön tehneen henkilötietoja käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyn esittämien pyyntöjen toteuttaminen edellyttää, että pyynnön toteuttamiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutettu hoitaa valvontaviranomaisen tehtäviä Suomessa. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavissa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulta osoitteesta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.
envelopephone-handsetcrosschevron-down